يه وقتايي خودمو بغل مي كنم ؛

و مي گم :
غصه نخور ديوونه !!!
من كه باهاتــــــــــم .....

+ تاريخ ساعت نويسنده شيدا |

                                                                             

تظاهر به شـــــــادی میکــــــــــــــنم!

حــــــرف میـــــــزنم مــــــثل هـــمـه امــــا

خــیـلــــی وقـــت اســــت

مـــــــــرده ام...!

دلـــــــم مـی خــواهـــد بــبــــارم و کـــــســــــی نـپــــرســــد چـــرا؟!                                                  

تــــو چـــه مـیـــفهمـی؟!                                                                                                          

+ تاريخ ساعت نويسنده شيدا |

دیــــگــــه رو بــــــــــــه مـــــــــرگـــــــم

بــــگـــــو بـــــــــــر مــــیـــگـــــــــردم...

+ تاريخ ساعت نويسنده شيدا |

هـــــیــچــــــکــــــــــــس بـــه جـــــــــز خـــــــــیاله تــــــــــــــــو

بـــا مــــــــــــــــن قـــــــدم نـــمـــــــیـــــــزنــــــــــــــــه...

+ تاريخ ساعت نويسنده شيدا |


مــَن یــــه روزے دخــــترے بـــودَم کــه از تـــه دل مــے خَـــندیدَم...!!!

مــــَن یـــه روز آروم تــــَرین اعــــصآب دُنیـــآ رو دآشــــتَم...!!!

اکــــنون بــے آنکـــــه شآد بـــآشَــم نـــفس مــے کشَـــم...

بـــے آنکــــه شآد بآشــــم زیــــر بآرآن رآه مـــی رَوم...

بــے آنکـــــه شآد بآشــــم زنــدگــے مــے کـــــُنَم...

دیگـــــرآن از کـــنآرم عبــــور مـــے کـننـــد...

ســــرد و سنگـــــین...

بــے آنکــــه نآمــــم رآ بــه خآطـــر بیآورنــد...

جــورے عبـــــور مـــے کننــد کــــه انگـــــآر مـــن نیســـــتم....

حـــــرفــے نیــــست...

فقـــط خســـته ام مــن دخــــــترے هـــستم کـــــه بآتمـــــآم تـــوآن بآ ســـرنوشـــت مــے جنگـــــد...

وچــــه جنگــــ نآبـــــرآبرے...

مـــن خـــــسته ام ولـــے مــَغــــــلوب نخــوآهــــَم شــــُد...

+ تاريخ ساعت نويسنده شيدا |


خدای من...

خدا جونم...

نجاتم بده از این دنیای خاکستری...

دلم یه اتفاق میخواد...

یه اتفاق شیرین...

یه اتفاق به رنگ صورتی...

+ تاريخ ساعت نويسنده شيدا |


ڪــــــــــــــــاش فقط بـــــــــودی !
وقتـی بـــــــغض مـی ڪردم ...
بـــــغلم مـی ڪردی ...
و می گفتـی ،
ببینم چــــــــــشمـــــاتو ...
... منــــــــو نــــــگاه کن ...
اگه گریـه کنـی قهــرمـی ڪنم ،
میرمـــــــــــــــــــا ... !

+ تاريخ ساعت نويسنده شيدا |


دلم از کسی گرفته که میخوام براش بمیرم

+ تاريخ ساعت نويسنده شيدا |


با یک فنجان چای هم میتوان "مست" شد
اگر کسی که باید باشد ، "باشد" !!!!

+ تاريخ ساعت نويسنده شيدا |


بعضی از آدمها را دوست می دارم ، آدمهایی که گاهی بی آنکه بدانیم چرا ، دوستشان می داریم.

+ تاريخ ساعت نويسنده شيدا |


تمـــام ِ خط خطی هــایِ من ،
شعر می شـــدنـد !
وقتـی ..
ایـن کلــماتِ وحشی ..
رام ِ تـــــــــو بــــــــود

+ تاريخ ساعت نويسنده شيدا |


میخواهمتــــــــــــــــــــ…

ولــــی…

دوری…

خیلی خیلی دور

نه دستم به دستانـــــــت میرسد

... نه چشمانم به نگاهتــــــــــــــــــ

+ تاريخ ساعت نويسنده شيدا |


عجیب است تنها اغوشی ارامت میکند که دلت را به درد اورده...

+ تاريخ ساعت نويسنده شيدا |


هی.....!!!

چی بگم ؟

از چشمایی که همیشه منتظره!منتظر یه خبر !
...
گاهی بی خبری برای آدم بهتره ، میدونین من فکر میکنم ماها خودمونو گم کردیم!فراموش کردیم برای چی روی زمین اومدیم!خیلی زندگی رو جدی گرفتیم!

گذشتن از روز هایی که برامون غیر قابل تحمل هستن اما حسرت همین روز هاست که یه مدت بعد مثل خوره روحمونو میخوره!

برادرام ،خواهرام ، خسته ام !از این روزگار،از این آدما!از این شکستی که هر روز هزار بار برای خودم مرورش میکنم!از میراث چیزی که گفتن مقدسه!از نقاب روی چهره ی آدما! از دوست های نامرد و نامرد های دوست!از کسایی که حرف هامو فراموش کردن ،از تب و تابی که دیگه توی خودم حسش نمیکنم!از اینکه دیگه هم صحبت جوونی ندارم و با آدم بزرگا درد و دل میکنم! ا

دلم گرفته مثل همیشه!خدا هم فهمیده دیگه نمیتونم تحمل کنم! چرا اینجوری شد؟کی میدونه جز خودش؟

میگن دل بستن مثل انداختن یه سنگ توی آبه و دل کندن مثل پیدا کردن همون سنگست!

میگویم سلام ، هیچکس جوابم را نمیدهد

پس خدانگهدار میگویم شاید از سر اتفاق ، یک نفر دست هایش تکان بخورد.

+ تاريخ ساعت نويسنده شيدا |

بیا آخرین شاهکارت را ببین...
مجسمه ای با چشمان باز ...
خیره به دوردست...
شاید شرق...
شاید غرب...
مبهوت یک شکست...
مغلوب یک اتفاق...
سیاه بخت...
سیاه قلب...
خرده هایش را باد دارد می برد...
و او فقط خاطراتش را محکم بغل گرفته...
بیا آخرین شاهکارت را ببین...
مجسمه ای به نام ...
من!!!

+ تاريخ ساعت نويسنده شيدا |

یادم باشد دیگر هرگز خاطره هایم را کند و کاو نکنم!
مثل آتش زیر خاکستر می ماند...
حساب از دستم در رفته...
چندمین بار است که با یاد نگاه آخرت آتش می گیرم...؟

+ تاريخ ساعت نويسنده شيدا |

می روم...به کجا؟
نمی دانم ....حس بدی ست... بی مقصدی!

کاش نه باران بند می آمد... نه خیابان به انتها می رسید....

+ تاريخ ساعت نويسنده شيدا |

بگو چه مخدری بود
در بودنت ...

كه اينهمه نبودنت را
درد ميكشم ...

+ تاريخ ساعت نويسنده شيدا |

نه پیشانی من به لبهای تو رسید ،
نه لیاقت تو به احساس من !
چیزی به هم بدهکار نیستیم ... !!!

+ تاريخ ساعت نويسنده شيدا |

تنهایی یعنی
تو زندگی حقایقی هست که میشه فهمید ، ولی نمیشه فهموند!

+ تاريخ ساعت نويسنده شيدا |

نـه اینکــه زانــو زده بـاشـم ...

نـه !

فقط ""دلتنگــــی"" سنگین است

همیـــــــــــن !...

+ تاريخ ساعت نويسنده شيدا |

دلم احساس غم دارد ...
در این انبوه ویرانی ...
کمی تا قسمتی ابری ...

و شاید باز بارانی ...

+ تاريخ ساعت نويسنده شيدا |

شاید برایت عجیبست این همه آرامش ام !
خودمانی بگویم ؛
به آخر خط که برسی دیگر فقط نگاه میکنی ...

+ تاريخ ساعت نويسنده شيدا |

من دارم میمیرم ...

کمک...

+ تاريخ ساعت نويسنده شيدا |

دیشب که بغض کرده بودم
باز هم به خودم قول دادم
من سلام می‌گویم
و لبخند می‌زنم
و قسم می‌خورم
و می‌دانم

عشق همین است
به همین سادگی...

+ تاريخ ساعت نويسنده شيدا |

خسته ام از جنس قلابی آدم ها....هی فلانی! راهت را بگیر و برو.... حوالی ما توقف ممنوع است

+ تاريخ ساعت نويسنده شيدا |

بـــــــدترین کـــــــاری که یه نفــــــر می تــــــونه با دلــــــت بکنــــــه

اینــــــــه کــــــــه باعــــــــث بشــــــه . . . دیگـــــــــه ذوق نکنــــــی

از بــــــودن هیچـــــــکس

+ تاريخ ساعت نويسنده شيدا |

کلافه کرده ای مرا

چرا نگاهت

از نوشته های من قشنگتر است

+ تاريخ ساعت نويسنده شيدا |

حــواسم را ... پرت کرده ای ... آنقـــــــــدر دور ... که دیگر ... یــادم نیست
تو رفته ای و من ... حـــــــواسم نیست (!)

+ تاريخ ساعت نويسنده شيدا |

در عجبم!
راننده نیستم!
اما هرکس به من می رسد مسافر است ...

+ تاريخ ساعت نويسنده شيدا |